Top 100 Women

Rank Name Distance (km) Time (h:m:s) Days Reported (out of 100) Average Distance (km)
1 Mamta Jaiswal 1,742.78 238:21:49 100 17.43
2 Hemavathy Venkatraman 1,530.51 178:57:00 100 15.31
3 Madhuri P Nimje 1,344.26 185:56:56 100 13.44
4 Svitlana Baranovska 1,314.23 122:55:03 100 13.14
5 Poornima Shetty 1,306.22 192:45:05 100 13.06
6 Captain Sonia 1,257 177:42:00 100 12.57
7 Jasmine Pantel 1,227.48 165:18:46 100 12.27
8 Sanchari Sarkar 1,220.5 118:58:28 100 12.21
9 Shelley Chugh 1,214 133:45:44 100 12.14
10 Smriti Kathait 1,201.9 137:39:33 100 12.02
11 Dr Abha Jain 1,178.69 139:24:57 100 11.79
12 Kiran Bala 1,140.74 146:14:27 100 11.41
13 Rachana Joshi 1,116.62 128:17:32 100 11.17
14 Deepti Nagulapati 1,009.6 123:36:17 100 10.1
15 Irina Hazarika Barua 945.46 118:12:00 87 10.87
16 Reni Jinu 943 96:37:42 96 9.82
17 Juby George 929.56 95:49:22 100 9.3
18 Alka Vyas 911.92 131:55:18 100 9.12
19 Neeru Kakkar 902 104:55:31 100 9.02
20 Meetu Kumar 900.48 101:18:53 100 9
21 Vinodha Ganapathy 900.39 110:34:58 100 9
22 Drsuneet Tayal 889.54 101:33:57 100 8.9
23 Vidhyakesavan 885.7 153:43:47 100 8.86
24 Snehal H Bhutada 884.04 115:25:13 100 8.84
25 Vaishali Mane 866.57 123:16:12 100 8.67
26 Abha Walia 862.85 231:27:48 100 8.63
27 Poonam Metta 861.29 92:40:54 100 8.61
28 Charu Kapoor 853.54 91:45:40 100 8.54
29 Gayatri Krishna 851.26 86:03:43 100 8.51
30 Ritu Chauhan 831.23 97:11:56 100 8.31
31 Anju Patel 825.47 115:55:02 100 8.25
32 Sonia Barve 823.65 91:02:22 100 8.24
33 Deepika 821.53 114:38:19 100 8.22
34 Harini Madhira 815.56 111:08:09 100 8.16
35 Parvathy G 813.68 93:39:15 100 8.14
36 P Swapna Raj 812.81 98:57:31 100 8.13
37 Garima Paliwal 805 72:51:10 100 8.05
38 Anjali Gill 785.08 86:12:43 100 7.85
39 Anita Manda 782 162:19:54 100 7.82
40 Rinki Sanjay Shah 777.77 117:27:45 100 7.78
41 Paveela Bali 759.82 97:37:10 100 7.6
42 Varsha Misra Varma 759.62 93:44:19 100 7.6
43 Reena Chauhan 753.97 100:22:56 100 7.54
44 Tejaswini Joshi 752.17 82:53:53 100 7.52
45 Swati More 745.74 116:28:12 100 7.46
46 Mahima Pratik 735.52 91:15:04 100 7.36
47 Pritika 734.39 77:18:22 100 7.34
48 Nimmy Albert 733.65 83:03:50 100 7.34
49 P Pinky 726.6 123:58:10 100 7.27
50 Aratee Gokhale 725.46 155:22:14 91 7.97
51 Garima Pugalia 725.2 83:20:00 100 7.25
52 Mukti Shah 724.25 94:35:21 100 7.24
53 Kavita Sharma 710.54 92:11:49 100 7.11
54 Parineeta Khairnar 704.1 103:51:55 100 7.04
55 Shalini Verma 702.26 84:09:42 100 7.02
56 Sonam Santosh Sharma 701.1 94:37:08 100 7.01
57 Jasmine Nagra 691.08 84:18:01 100 6.91
58 Vinayakumari Besetti 687.58 79:47:10 100 6.88
59 Sandeep Kaur 682.89 89:38:08 100 6.83
60 Hema Dabri 677.22 102:23:28 100 6.77
61 Divya Sangam 661.98 95:44:30 100 6.62
62 Anita Jha 653.88 89:40:01 100 6.54
63 Ragini Ireland 651.98 94:27:30 100 6.52
64 Nandini Sharma 647.65 73:26:36 99 6.54
65 Deeksha Gahlaut 645.09 62:35:36 100 6.45
66 Sonali Chaturvedi 642.7 79:33:23 100 6.43
67 Vaishali Aghao 634.8 79:18:21 100 6.35
68 Prerna Parwani 624.43 75:48:21 100 6.24
69 Rachana Singh 620.77 71:26:30 100 6.21
70 Rashmita Panda 618.29 62:25:10 100 6.18
71 Falguni Deepak Shah 616.68 70:17:13 89 6.93
72 Rangoli 612.4 70:31:44 100 6.12
73 Shruti Pandey 611.74 86:30:01 100 6.12
74 Ruchitha Siyal 611 152:00:21 100 6.11
75 Varsha Abhay Deshmukh 609.04 74:08:25 98 6.21
76 Usha Bhasin 603.82 74:17:42 100 6.04
77 Meeta Goel 601.32 96:11:39 100 6.01
78 Jyoti Khera 600.15 65:25:38 100 6
79 Janaki Venket 578.41 1057:41:38 100 5.78
80 Soumya Singh 572.7 89:37:05 100 5.73
81 Aarathi Swaminathan 568.45 67:45:06 100 5.68
82 Anjali Nayar 561.8 67:23:08 95 5.91
83 Veena Siyal 560.68 83:16:19 100 5.61
84 Ketaki Mehta 560.42 82:40:03 100 5.6
85 Swarn Jha 560.1 87:45:16 100 5.6
86 Leena Jaykumar Khona 552.45 106:02:29 98 5.64
87 Anjali Tiwari 552.33 96:40:33 99 5.58
88 Sunita Dafauti 549.49 62:38:04 100 5.49
89 Seema Prashant Gadgil 532.08 67:48:38 100 5.32
90 Roma Gupta 531.56 77:51:58 100 5.32
91 Rekha Kansal 530.48 78:29:04 100 5.3
92 Brinda Balakrishnan 527.83 92:26:31 98 5.39
93 Rashm Mohanty 527.58 54:51:05 98 5.38
94 Minakshi Tewari 527.05 58:10:29 100 5.27
95 Vibha Khosla 526.73 56:51:48 91 5.79
96 Gulshan Narula 525 57:29:48 100 5.25
97 Anita Chauhan 521.96 75:36:48 100 5.22
98 Mridula Saravanan 511.5 60:23:30 100 5.12
99 Poornima Jha 510.53 83:07:11 100 5.11
100 Monika Aggarwal 510.41 167:08:30 100 5.1